Wednesday, March 25, 2009

Tetranychus spp @ Hamama Merah

Kategori : Serangga
Nama Saintifik : Tetranychus spp.
Nama Biasa : Hamama Merah

Bahan Aktif : Amritaz
Jenama : Arthur 21.7EC
  Comatec 21.6
  Mirax 216
     Mitac
  Vintage 21.7EC

Bahan Aktif : Dimethoate
Jenama : Dimet 40
  Dimeto 400
  Roction 400

Bahan Aktif : Lambda-cyhalothrin
Jenama : Recca 280
  Trekker 28

Bahan Aktif : Malathion
Jenama : BM Malathion 84,
  Hextar Malathion 57,
  Mapa Malathion 57,
  ZA Malathion 84 EC.

Bahan Aktif : Sulfur
Jenama : Microthiol 80WG

Bahan Aktif : Diafenthiuron
Jenama : Pegasus 250SC

Bahan Aktif : Flufenoxuron
Jenama : Cascade 2EC

No comments: